W STRIXSPACE do zasad poufności przykładamy najwyższą wagę, a dbałość o tajemnice przedsiębiorstwa i informacje poufne naszych klientów jest dla nas wyznacznikiem profesjonalizmu. Dlatego też nasi pracownicy przechodzą odpowiednie szkolenia w tym zakresie, a w firmie stosowane są nowoczesne środki techniczne w celu zabezpieczenia powierzonych nam informacji poufnych.

Na początek przedstawiamy skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności:

 • Wysyłając wiadomość za pomoca formularza kontaktowego czy zapisując się na nasz newsletter, przekazujesz nam swoje dane osobowe. Gwarantujemy, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie będą udostępniane jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony (w jakie zakładki klikasz, ile czasu spędzasz na stronie czy na przejście między poszczególnymi zakładkami). W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by w serwisie Facebook wyświetlały Ci się spersonalizowane reklamy. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.
 • Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Twitter, Behance.
 • Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, czytaj dalej.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest STRIXSPACE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 65/32, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000647128, o kapitale zakładowym w wysokości 30.000 zł, wpłaconym w całości, NIP: 8792687607, REGON: 365859432, reprezentowaną przez Leszek Król - Prezesa Zarządu oraz Joanne Hajczewską - Członka Zarządu. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są osobno do każdego celu przetwarzania danych uprawnienia.

RODO przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takiej zgody udzieliłeś wcześniej.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem hello@strixspace.com. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo

Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiór danych

Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień.

 • IQ.pl - w celu przechowywania danych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,
 • Comarch ERPXT - w celu korzystania z systemu do fakturowania, w którym przetwarzane są Twoje dane osobowe na potrzeby wystawienia faktury,
 • osoby, które przy świadczeniu na rzecz STRIXSPACE Sp. z o.o. usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych.

Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.