Właścicielem serwisu internetowego www.leszekkrol.com oraz www.leszekkrol.pl (zwanego dalej także: serwisem internetowym) jest „STRIXSPACE” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (zwana dalej także: Strixspace).

Każdy użytkownik serwisu internetowego zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszych Zasad Korzystania i do ich przestrzegania. Korzystanie z serwisu internetowego równoznaczne jest z wyrażaniem zgody na wszystkie postanowienia niniejszych Zasad Korzystania. Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na te zasady uprzejmie prosimy o niekorzystanie z serwisu internetowego. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Zasad Korzystania uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem: contact@leszekkrol.com.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian wyglądu i treści serwisu internetowego oraz Zasad Korzystania. W związku z tym uprzejmie prosimy o zapoznawanie się każdorazowo ze wspomnianymi zmianami.

Zasady wykorzystywania artykułów

Wszystkie treści zamieszczone na stronie leszekkrol.com oraz leszekkkrol.pl są własnością autora i są chronione prawem autorskim. W związku z tym nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane bez zgody autora (z wyłączeniem ustawowego prawa cytatu). Jeśli chcesz wykorzystać część tekstu w swoim opracowaniu, ale nie wiesz, czy planowana forma narusza dobra osobiste twórcy – skontaktuj się z Strixspace.

Wszystkie zdjęcia, grafiki i ilustracje, w tym w szczególności te pochodzące z zewnętrznych serwisów stockowych są chronione prawem autorskim i nie mogą być kopiowane, chyba że opis pod nimi mówi inaczej.

Wszystkie fragmenty kodu zawarte w artykułach publikowane są na licencji GNU GPL w wersji trzeciej. Autor artykułu, nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe jego działanie oraz ewentualne szkody, jakie nieumiejętne wykorzystanie tego kodu może wyrządzić.

Zasady komentowania artykułów

W celu ochrony dóbr osobistych autora oraz osób komentujących, zabrania się w komentarzach:

  1. Wypowiadania się na tematy niezwiązane bezpośrednio z treścią artykułu, w szczególności komentowania i wyśmiewania życia prywatnego oraz prac autora materiału.
  2. Prowokowania i prowadzenia kłótni z innymi uczestnikami dyskusji.
  3. Reklamowania produktów i usług oraz stron internetowych. Wszystkie komentarze zawierające odnośniki będą traktowane jako spam z wyjątkiem sytuacji, gdy ma to bezpośredni związek z treścią lub jeden z komentujących wyraźnie o to poprosi.
  4. Publikowania wypowiedzi, których treść jest nieczytelna. Rozumie się przez to obowiązek stosowania polskich znaków, przestrzegania zasad polskiej ortografii i interpunkcji.
  5. Publikowania treści pornograficznych, wulgarnych, obrażających lub wyśmiewających inne osoby, związanych z propagowaniem uzależnień, antysemityzmu, faszyzmu, rasizmu oraz innych szerzących nienawiść. Zabronione jest również nadużywanie wulgaryzmów.

Komentarze zawierające tego typu treści mogą zostać usunięte.

Prawa autorskie do strony internetowej leszekkrol.com

Witryny leszekkrol.com oraz leszekkrol.pl chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie projektu strony oraz kodu stworzonego na jej potrzeby w całości lub fragmentach, jeśli licencja nie stanowi inaczej, jest zabronione.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje zamieszczone na naszej stronie internetowej nie mogą zostać uznane za poradę lub doradztwo w jakiejkolwiek sprawie. Treści na niej zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny, a my nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z ich interpretacji, bez konsultacji. Wszystkie materiały udostępnione na naszej stronie internetowej są aktualne na dzień ich zamieszczenia. Nie możemy jednak zagwarantować, że będą aktualne czy przydatne w każdym stanie faktycznym i w każdym czasie. Wszelkie treści zawarte na naszej stronie można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego.

Wszystkie treści zamieszczone przez użytkowników przedstawiają wyłącznie ich opinię. Twórca serwisu internetowego dostępnego pod adresami: leszekkrol.com oraz leszekkrol.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności, a w przypadku naruszenia prawa dołoży wszelkich starań, aby winni zostali ukarani.

Zmiany oraz zakończenie działalności

Strixspace zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian lub zakończenia działalności w odniesieniu do całości lub części serwisu internetowego. To samo dotyczy zmian lub uchylenia Zasad Korzystania. Wszelkie zmiany obowiązują od chwili, w której zostały one opublikowane w serwisie internetowym lub od chwili, w której użytkownicy zostali poinformowani o tych zmianach.

Prawem właściwym dla niniejszych Zasad Korzystania jest prawo polskie.

W przypadku sprzeczności niniejszych Zasad Korzystania z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.